Quy định thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi

Bảo vệ quyền lợi của người lao động, VnResource chia sẻ một số thông tin về Quy định thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương mới nhất năm 2023, để người lao động có thông tin hưu ích nhất.

Khởi kiện đòi tiền lương, đơn phương chấm dứt HĐLĐ là tranh chấp gì?

Căn cứ quy định tại Điều 179 Bộ luật lao động 2019 thì tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

– Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

– Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Như vậy: tranh chấp liên quan đến tiền lương, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp được xem là tranh chấp lao động cá nhân.

quy-dinh-thoi-hieu-khoi-kien-doi-tien-luong-moi-nhat-nam-2023

Thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương, đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Như đã phân tích ở trên thì tranh chấp liên quan đến tiền lương, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp là tranh chấp lao động cá nhân, nên thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương, đơn phương chấm dứt HĐLĐ sẽ theo thời hiện yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Theo đó, căn cứ Điều 190 Bộ luật lao động 2019 thì thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân cụ thể như sau:

– Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

– Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

– Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

– Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Như vậy: Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến tiền lương, chấm dứt hợp đồng lao động là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà người lao động cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Tranh chấp lao động cá nhân có bắt buộc phải hòa giải?

Căn cứ quy định tại Điều 188 Bộ luật lao động 2019 thì tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

– Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

– Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

– Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

– Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

=>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Nguồn: Thư viện pháp luật

Summary
Quy định thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương mới nhất 2023
Article Name
Quy định thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương mới nhất 2023
Description
Bảo vệ quyền lợi của người lao động, VnResource chia sẻ một số thông tin về Quy định thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương mới nhất năm 2023, để người lao động có thông tin hưu ích nhất. 
Author
Publisher Name
VnResource
Publisher Logo