Chính sách Bảo hiểm xã hội quan trọng áp dụng từ 01/7/2023

Tăng 12,5% đến 20,8% lương hưu với 09 nhóm đối tượng từ 01/7/2023

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng như sau:

(1) Từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh như sau:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

– Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Trong đó, các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP bao gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg), quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CPNghị định 34/2019/NĐ-CPNghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTgQuyết định 613/QĐ-TTg năm 2010, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP ngày 30/5/1979.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

(2) Từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh theo mục (1), có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

– Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

– Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

chinh-xach-bhxh-moi-nhat-nam-2023
Chính sách BHXH mới nhất năm 2023

Hàng loạt mức hưởng BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ tăng từ ngày 01/7/2023

Mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 sẽ kéo theo việc tăng hàng loạt mức hưởng BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho NLĐ, cụ thể như sau:

– Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày lên mức 540 ngàn đồng (hiện hành là 447 ngàn đồng).

– Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi lên mức 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng) cho mỗi con.

– Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày lên mức 540 ngàn đồng (hiện hành là 447 ngàn đồng).

– Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Tăng mức trợ cấp mai táng lên mức 18 triệu đồng (hiện hành là 14,9 triệu đồng).

– Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900 ngàn đồng (hiện hành là 745 ngàn đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1,26 triệu đồng (hiện hành là 1,043 triệu đồng).

– NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 36 triệu đồng/tháng (hiện hành là 29,8 triệu đồng/tháng). Mức đóng tăng, đồng nghĩa với mức hưởng các chế độ BHXH của mình lao động sau nay như lương hưu, BHXH một lần cũng sẽ cao hơn.

Ai được tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng?

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm nhận lương hưu.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016 cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Đồng nghĩa, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ trong trường hợp này cũng sẽ tăng từ ngày 01/7/2023.

Xem thêm các thông tin về luật lao động và bảo hiểm: tại đây!