Tin tức nhân sự

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG 3P

Hệ thống lương 3P là hệ thống trả lương dựa trên sự đóng góp và hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó tạo sự công bằng, khuyến khích…

Luật lao động & Bảo hiểm

Năm 2024 số ngày nghỉ phép năm của người lao động được tăng lên bao nhiêu?

Nghỉ phép năm là quyền lợi của người lao động (NLĐ) khi làm việc theo hợp đồng lao động phải được hưởng chế độ nghỉ phép được pháp luật quy…

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc cho người chưa đủ 18 tuổi chuẩn của Bộ Y Tế là mẫu nào?

Người chưa đủ 15 tuổi có cần thực hiện khám sức khỏe trước khi đi làm hay không? Tại điểm c khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động 2019 quy định…

Chuyển đổi số

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc dựa trên tiêu chí nào?

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là một quá trình đánh giá về những thành quả và kết quả của công việc đã được hoàn thành. Đây là…