QUẢN LÝ NHÂN SỰ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

Mỗi ngành hàng khi thành lập đều có những chức năng và mục đích riêng của nó. Đối với ngân hàng được thành lập hoạt động chủ yếu tập trung vào tài chính và tiền tệ. Khi nhắc tới ngành dịch vụ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG có hai vấn đề chính quan trọng mà bất kỳ nhà kinh tế nào cũng phải biết đó là quản trị con người và quản trị rủi ro. Cách các nhà quản trị quản lý con người và quản lý rủi ro sẽ cho thấy sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp ngân hàng. Quản lý rủi ro sẽ thất bại nếu không có những đội ngũ nhân sự lành nghề, kinh nghiệm. Từ đó có thể thấy yếu tố con người vẫn là điều then chốt tạo nên sự thành công của một doanh nghiệp. 

Vậy quản lý nhân sự ngành tài chính – ngân hàng đã thực sự hiệu quả chưa? Các nhà quản trị khối ngân hàng có nhận ra vấn đề mà doanh nghiệp mình đang gặp phải không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết để xem thử ngân hàng của bạn đang làm có đang gặp các vấn đề sau không nhé. 

I. Hiểu về ngành tài chính – ngân hàng

Tài chính – ngân hàng là một ngành khá rộng nó bao gồm tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngoài các vấn đề liên quan đến tiền tệ thì ngành tài chính còn rộng hơn các lĩnh vực như huy động vốn, phát hành cổ phiếu – trái phiếu, tư vấn cho các doanh nghiệp về các hoạt động trên thị trường như mua, sáp nhập doanh nghiệp. 

Tài chính - ngân hàng
Tài chính – ngân hàng

II. Quản lý nhân sự ngành tài chính – ngân hàng các vấn đề thường gặp phải 

1.Công tác tuyển dụng trong ngành tài chính – ngân hàng

 • Một số Ngân hàng thương mại Việt Nam chưa xây dựng được một chiến lược/ chương trình quản trị nhân lực tổng thể, bài bản, nhất quán. Việc tuyển dụng còn cập rập, cồng kềnh tốn thời gian, chi phí của doanh nghiệp. 
 • Công tác lập kế hoạch tuyển dụng ở một số ngân hàng chưa đáp ứng được nhu cầu dài hạn của đơn vị. Các quy trình chỉ được xây dựng nhất thời, theo thời vụ chứ chưa có sự dài hạn trong việc tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân lực. 
 • Tiêu chuẩn tuyển dụng vẫn còn nặng nề bằng cấp với những tiêu thức định tính như trình độ học vấn, tin học, ngoại ngữ, sức khỏe. Ngược lại các tiêu chí về kỹ năng mềm như giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm chưa được đề cập chi tiết cụ thể. 
 • Phương thức tuyển dụng chưa đa dạng, linh hoạt, chưa thu hút được các ứng viên có kinh nghiệm. 
 • Đánh giá sau tuyển dụng của một số ngân hàng chưa thực sự bám sát khung năng lực của ngân hàng đặt ra, tỷ lệ nghỉ việc sau đợt tuyển dụng cao và có chiều hướng gia tăng. Việc đánh giá nhân viên theo khung năng lực có vai trò quan trọng, bởi việc này tạo tiêu chuẩn để có thể tuyển dụng các nhân viên chất lượng mang lại giá trị lâu dài và bền vững cho công ty.
Tuyển dụng ngành ngân hàng
Tuyển dụng ngành ngân hàng

2. Công tác quản lý, sử dụng nhân sự 

 • Một số doanh nghiệp ngân hàng chưa xây dựng được chiến lược về quản trị nguồn nhân lực. Việc quy hoạch cũng chưa được ra kế hoạch tổng thể, các vị trí cần xây dựng đội ngũ kế cận, chưa xác định được quy mô, số lượng các đối tượng cần quy hoạch phù hợp tại từng vị trí, đơn vị và hệ thống nhằm đảm bảo hiệu quả, mục tiêu tổng thể của công tác quy hoạch. 
 • Hệ thống công cụ và chỉ tiêu đánh giá cán bộ ở một số doanh nghiệp ngân hàng chưa được toàn diện, các phương thức đánh giá chưa được liên kết và áp dụng chặt chẽ, kết quả đánh giá chưa được lưu trữ, quản lý một cách hệ thống, khoa học, các đánh giá vẫn mang tính chủ quan, cảm tính. 
 • Kết nối giữa các trụ sở chính và chi nhánh chưa hiệu quả, trao đổi 02 chiều trong quy trình đánh giá còn có những hạn chế, khó khăn trong việc lấy dữ liệu đánh giá, hệ thống thông tin quản lý nhân sự còn thiếu và yếu, chưa có sự gắn kết giữa công tác quản trị nguồn nhân lực và đào tạo.
 • Tại một số ngân hàng việc thực hiện công tác cán bộ chưa gắn liền công tác đánh giá cán bộ, nhiều trường hợp cán bộ được bổ nhiệm vượt cấp, sắp xếp vào các vị trí chưa phù hợp với năng lực.

3. Công tác đào tạo cán bộ 

 • Chưa xây dựng được lộ trình/ kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng các nhân. Tại một số ngân hàng các chương trình đào tạo, phát triển còn rời rạc, chưa có sự liên kết và tương hỗ, khiến các hoạt động chưa có tính mục tiêu và đáp ứng nhu cầu nhân sự dài hạn. Việc triển khai công tác đào tạo còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả và gây tốn kém ngân sách của doanh nghiệp.

4. Đãi ngộ cán bộ ngành tài chính – ngân hàng 

 • Ở một số ngân hàng, tiền lương được xây dựng dựa trên vị trí công việc, nhiều ngạch lương đa dạng khác nhau, tuy nhiên yếu tố thâm niên cũng có ảnh hưởng quan trọng đến mức lương chính vì vậy cần nắm bắt rõ để tránh sai sót gây bất mãn trong đội ngũ công nhân viên. 
 • Các cơ chế tạo động lực, đãi ngộ ở một số ngân hàng chưa thực sự phát huy tác dụng khiến các đơn vị, các nhân chưa thực sự hăng say, phát huy hết khả năng để tạo ra năng suất. 

III. Giải pháp quản lý nhân sự VnResource HRM Pro cho ngành tài chính – ngân hàng 

 • Hệ thống hóa quy trình tuyển dụng từ việc tiếp nhận CV, lọc CV, từ đó lên lịch phỏng vấn, gửi mail cảm ơn, thư mời đều được hệ thống hóa giúp giảm thiểu công sức cũng như mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp. 
 • Hỗ trợ mô hình quản lý nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, Phân quyền chung hoặc riêng theo chi nhánh, phòng giao dịch. Việc này sẽ tạo sự rõ ràng minh bạch giữa các phòng ban, chi nhánh giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt để quản trị hiệu quả. 
 • Hỗ trợ nhiều nhóm chính sách nhân sự, kỳ công lương khác nhau, nhóm ca làm việc phức tạp, luân chuyên nhân viên giữa các chi nhánh….
 • Chấm công GPS cho NV di chuyển nhiều hoặc những nơi không có máy chấm công. Việc chấm công GPS trên thiết bị mobile giúp nhân viên linh động có thể check in chấm công ở bất kỳ nơi đâu, giúp dữ liệu không bị gián đoạn và thiết sót, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong công tác chấm công lương với nhân viên. 
 • Hỗ trợ đầy đủ chức năng giải trình công: tự động nhắc thiếu in/out , phê duyệt thiếu giờ In/Out, Leave, Overtime… kết xuất báo cáo và kết quả công hoàn chỉnh. 
 • Hỗ trợ tính lương linh động cho nhiều loại lương: Lương theo bậc, ngạch, Lương 3P, Lương kinh doanh, lương kết quả tín dụng, giao dịch ngân hàng (Tích hợp với hệ thống ngân hàng)… nhiều loại phụ cấp khác nhau
 • Tính lương chung hoặc riêng cho mỗi chi nhánh, Phân bổ và phân tích chi phí theo Cost Center, Cost Sharing… theo từng đơn vị kinh doanh, hoặc từng pháp nhân
 • Payroll Reconciliation – Phân tích sự chênh lệch về lương giữa tháng này với tháng khác, chi tiết các dòng dữ liệu khác nhau để đảm bảo sự chính xác.
 • Hỗ trợ phân tích lương so với thị trường để đánh giá mức độ trả lương tối ưu phù hợp nhất nhầm giữ chân và thu thút nhân tài…
 • Giải pháp hỗ trợ công tác hoạch định ngân sách, nguồn lực, đáp ứng mức độ tuyển dụng nhiều từ nguồn ứng viên bên ngoài và nội bộ
 • Hỗ trợ quy trình toàn bộ tuyển dụng thu hút nhân tài trực tuyến, hỗ trợ giải pháp Marketing thương hiệu tuyển dụng…
 • Hỗ trợ mạnh các loại đánh giá BSC/KPI, OKR, OGSM… tùy sự chọn của mỗi doanh nghiệp để đưa ra các đánh giá phù hợp với đội ngũ nhân viên, để từ đó có cái nhìn khách quan đánh giá đúng năng lực từng nhân viên để có chính sách khen thưởng, xử phạt phù hợp. 
 • Quản lý thư viện năng lực, kèm theo các phương pháp đánh giá năng lực…
 • Hỗ trợ đào tạo và kế hoạch phát triển nhân viên, quản lý nhân tài
 • Quản lý ma trận nhân tài 9-boxes grid
 • Hệ thống Elearning – đào tạo trực tuyến. Giúp xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nguồn lực toàn diện, giúp cá nhân hóa trong việc đào tạo mỗi cá nhân nhân viên từ đó nâng cao năng lực đội ngũ công nhiên viên tại doanh nghiệp. 
 • Giải pháp Self Service Portal tạo ra sự tiện lợi, gắn kết, trải nghiệm hạnh phúc của nhân viên.

Kết

Giải pháp quản lý nhân sự VnResource HRM Pro hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp ngành tài chính – ngân hàng đang gặp phải trong vấn đề quản lý nhân sự. Chúng tôi với kinh nghiệm gần hai thập kỷ trong việc triển khai phần mềm nhân sự, nhiều khách hàng ngành tài chính – ngân hàng đã tin tưởng và triển khai thành công với phần mềm nhân sự VnResource HRM Pro như: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam ( VIB), Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ( ABBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ( Vietinbank), Ngân hàng Bản Việt ( Capital Bank), …. Liên hệ hotline nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí: 0914.004.800.

Khách hàng ngành tài chính ngân hàng
Khách hàng ngành tài chính ngân hàng

Một số bài viết liên quan: 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO NGÀNH BẢN LẺ

TOP 5  NHÀ CUNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNG ĐẦU HIỆN NAY