Hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực là một trong những hoạt động quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu về nhân lực hiện tại và tương lai, đồng thời lựa chọn và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh. Trong bài viết này, VnResource sẽ giới thiệu cho bạn các bước để hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả.

Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình lập kế hoạch để đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng nhân viên có kỹ năng và năng lực phù hợp để đáp ứng mục tiêu kinh doanh trong tương lai. Hoạch định này bao gồm việc xác định nhu cầu nhân sự, phân tích kỹ năng và năng lực hiện có của nhân viên và phát triển các chiến lược tuyển dụngđào tạo để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Hoạch định nguồn nhân lực bao gồm:

 • Ước tính số lượng nhân lực có trình độ phù hợp để thực hiện các công việc đã đặt ra
 • Ước tình trong số đó có bao nhiêu nhân lực sẽ đồng ý làm việc cho tổ chức mình
 • Lựa chọn giải pháp để cân đối nhân lực của tổ chức mình tại một số thời điểm cụ thể trong tương lai bằng cách đưa ra các chiến lược đào tạo,…

Tìm hiểu ngay: Đào tạo nhân viên mới hiệu quả cho doanh nghiệp

Hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo

Trong quá trình hoạch định nguồn nhân lực, công tác đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức của nhân viên, giúp họ thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu công việc. Đây là cơ hội để nhân viên phát triển và tiến bộ trong công việc của mình, từ đó góp phần vào sự phát triển toàn diện của tổ chức.

Tổ chức hiểu rõ rằng hoạch định nguồn nhân lực chính là nền tảng để tạo ra một đội ngũ nhân viên tài năng, đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức. Bằng việc đặt trọng tâm vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả làm việc của cá nhân và tổ chức, mà còn tạo ra sự gắn kết, cam kết và trung thành của nhân viên với tổ chức, tổ chức có thể đạt được sự cạnh tranh và bền vững trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Quá trình hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo nhân sự

Bước 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng

Trước khi bắt đầu hoạch định nguồn nhân lực, cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng như mục tiêu và chiến lược của tổ chức, xu hướng công nghệ và thị trường lao động. Điều này giúp xác định các yếu tố quan trọng mà hoạch định nguồn nhân lực cần phải đáp ứng. Các yếu tố này có thể bao gồm:

 • Chiến lược kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp: Đây là yếu tố quan trọng nhất, vì nó sẽ xác định hướng đi và mục tiêu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các yêu cầu về số lượng, chất lượng, kỹ năng và năng lực của nhân sự.
 • Môi trường kinh tế và thị trường lao động: Đây là yếu tố bên ngoài, không phụ thuộc vào ý chí của doanh nghiệp, nhưng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu và nguồn cung của nhân sự. Ví dụ, khi kinh tế suy thoái, thị trường lao động bão hòa, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tuyển dụng được nhân sự giỏi với chi phí thấp. Ngược lại, khi kinh tế phát triển, thị trường lao động cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự.
 • Công nghệ và quy trình sản xuất: Đây là yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến nhu cầu và nguồn cung của nhân sự. Ví dụ, khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, quy trình sản xuất hiện đại, có thể giảm số lượng nhân sự cần thiết, nhưng tăng yêu cầu về chất lượng, kỹ năng và năng lực của nhân sự.
 • Văn hóa và giá trị của doanh nghiệp: Đây là yếu tố liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và phong cách quản lý của doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến nhu cầu và nguồn cung của nhân sự. Ví dụ, khi doanh nghiệp có văn hóa khuyến khích sáng tạo, chấp nhận thử thách và thất bại, doanh nghiệp sẽ cần những nhân sự có tính chủ động, linh hoạt và ham học hỏi. Ngược lại, khi doanh nghiệp có văn hóa bảo thủ, tuân theo quy chuẩn và tránh rủi ro, doanh nghiệp sẽ cần những nhân sự có tính tuân thủ, chính xác và ổn định.

Bước 2: Đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực

Tiếp theo, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực bằng cách xác định số lượng và loại hình nhân lực cần thiết để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu công việc của tổ chức. Điều này dựa trên dự báo các yếu tố như tăng trưởng doanh thu, mở rộng quy mô hoạt động, và các dự án tương lai.

Có hai phương pháp chính để đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực:

 • Phương pháp định lượng: Đây là phương pháp dựa trên các số liệu thống kê, dự báo và mô hình hóa để ước lượng nhu cầu nguồn nhân lực. Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụng công thức: Nhu cầu nguồn nhân lực = Nguồn nhân lực hiện tại + Tăng trưởng nguồn nhân lực – Giảm trừ nguồn nhân lực. Hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình như: Mô hình Markov, Mô hình Delphi, Mô hình Trend hay Mô hình Hàm Sản lượng.
 • Phương pháp định tính: Đây là phương pháp dựa trên các ý kiến, kinh nghiệm và đánh giá của các chuyên gia, quản lý và nhân viên để ước lượng nhu cầu nguồn nhân lực. Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp như: Phương pháp đánh giá yếu tố quan trọng, Phương pháp đánh giá vị trí công việc, Phương pháp đánh giá hiệu suất hoặc Phương pháp đánh giá tiềm năng.

Bước 3: Phân tích nguồn nhân lực hiện có trong doanh nghiệp

Sau khi đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích nguồn nhân lực hiện có trong doanh nghiệp, tức là xác định số lượng, chất lượng, kỹ năng và năng lực của nhân sự hiện tại. Có hai công cụ chính để phân tích nguồn nhân lực hiện có trong doanh nghiệp:

 • Biểu đồ tổ chức: Đây là công cụ biểu diễn cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp theo các bộ phận, chức vụ và mối quan hệ giữa các nhân sự. Biểu đồ tổ chức giúp doanh nghiệp xác định số lượng và vị trí của nhân sự hiện tại, cũng như các khoảng trống hoặc thừa thãi trong tổ chức.
 • Hồ sơ cá nhân: Đây là công cụ biểu diễn thông tin cá nhân của từng nhân viên trong doanh nghiệp, bao gồm: Họ tên, tuổi, giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, năng lực, thành tích và mục tiêu nghề nghiệp. Hồ sơ cá nhân giúp doanh nghiệp xác định chất lượng và tiềm năng của nhân sự hiện tại, cũng như các điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân.

Bước 4: Định hình chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Dựa trên phân tích và đánh giá, định hình một chiến lược hoạch định nguồn nhân lực rõ ràng và phù hợp với mục tiêu tổ chức. Điều này bao gồm xác định các hướng đi và giải pháp để thu hút, phát triển, và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao, là kế hoạch dài hạn về cách sử dụng, phát triển và bảo tồn nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Chiến lược này phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, mục tiêu và văn hóa của doanh nghiệp. Để định hình chiến lược hoạch định nguồn nhân lực, các doanh nghiệp cần phân tích các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, xác định nhu cầu và dự báo nguồn nhân lực hiện tại và tương lai, xác định các mục tiêu và chiến lược cụ thể để đáp ứng nhu cầu và dự báo.

Tìm hiểu thêm: Chuyển đổi số trong giáo dục: Tích cực hóa việc học tập

Bước 5: Ra quyết định phân bổ nhân sự

Dựa trên chiến lược đã định hình, ra quyết định phân bổ nhân sự vào các vị trí và bộ phận phù hợp. Điều này đảm bảo sự phù hợp giữa nhu cầu công việc và khả năng của nhân viên.

Việc chọn, bố trí, điều chuyển, thăng tiến, giữ chân và sa thải nhân sự phải dựa trên các tiêu chí khách quan, công bằng và minh bạch, dựa trên năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả công việc và mức độ phù hợp với vị trí của nhân sự. Quyết định này cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Bước 6: Đánh giá và điều chỉnh quá trình hoạch định nguồn nhân lực

Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh quá trình hoạch định nguồn nhân lực để đảm bảo sự linh hoạt và thích nghi với thay đổi trong môi trường kinh doanh và yêu cầu công việc.

Đánh giá và điều chỉnh quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần kiểm tra và so sánh kết quả thực tế với kế hoạch đã đặt ra, nhận diện các vấn đề, thách thức và cơ hội, đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến. Đánh giá và điều chỉnh quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần được thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của các bên liên quan, có sử dụng các công cụ và phương pháp khoa học.

Bước 7: Xây dựng hệ thống phần mềm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tốt nhất hiện nay là bước cuối cùng và cũng là bước quyết định sự thành công của quá trình này. Hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ giúp cải thiện kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc của nhân viên, mà còn giúp họ phát huy tiềm năng, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.

Để xây dựng một hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, bạn cần phải có một kế hoạch chi tiết, rõ ràng và phù hợp với từng loại hình đào tạo, từng nhóm đối tượng và từng mục tiêu cụ thể. Bạn cũng cần phải lựa chọn những phương pháp, công cụ và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhân viên.

Một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là phần mềm đào tạo nguồn nhân lực VnResource LMS Pro. Đây là một giải pháp toàn diện, hiện đại và tiên tiến, giúp bạn quản lý quy trình đào tạo, học và đào tạo online từ xa,…

Với VnResource LMS Pro, bạn có thể tạo ra các khóa học trực tuyến chất lượng cao, phong phú về nội dung và hình thức, phù hợp với từng loại hình đào tạo và từng nhóm đối tượng. Bạn cũng có thể theo dõi, kiểm soát và phản hồi kịp thời về quá trình học tập của nhân viên, cũng như đánh giá kết quả học tập và hiệu quả đào tạo.

Tổng kết

Hoạch định nguồn nhân lực là một trong những công việc quan trọng và cần thiết của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và biến động. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nếu doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin về VnResource LMS Pro – E-Learning. Hãy để lại thông tin để đội ngũ tư vấn của VnResource sẽ gửi đến anh chị một buổi tư vấn chuyên sâu hoàn toàn miễn phí. Liên hệ ngay qua hotline: 0914.004.800 hoặc website VnResource.vn để trải nghiệm ngay trong hôm nay những tính năng tuyệt vời mà phần mềm đào tạo nội bộ trực tuyến mang lại cho doanh nghiệp của bạn!

VnResource – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm chuyển đổi số nguồn lực cho các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay.

👉Trải nghiệm và biết thêm thông tin về sản phẩm VnResource LMS Pro – eLearning tại đây: https://vnresource.vn/vnresource-e-learning-pro/

Thông tin liên hệ

📧Email: Marketing@vnresource.vn

🌐Website: https://vnresource.vn/

☎ Hotline: 0914.004.800

Trụ sở 3 miền:

🏢TP Hồ Chí Minh:

📍VnResource Building, 41/7 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM

📍06 Nguyễn Trung Trực, Bình Thạnh, TP.HCM

🏢Đà Nẵng:

📍Tầng 4, 324 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

🏢Hà Nội:

📍Tầng 4, Số 84 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

#LMS #Elearning #OnlineLearning #VnResourceLMSPro #VnResource #phanmemdaotaotructuyen

 

Summary
Hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Article Name
Hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Description
Hoạch định nguồn nhân lực tốt cần xây dựng phương thức đào tạo đội ngũ nhân viên tốt... sử dụng phần mềm đào tạo VnResource LMS Pro để tối ưu
Author
Publisher Name
VnResource
Publisher Logo