So sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang không ngừng biến đổi và phát triển, việc hoạch định hay lên kế hoạch cho giáo dục tương lai đóng một vai trò khá quan trọng. Mặc dù thường được nhắc đến như những thuật ngữ đồng nghĩa nhưng thực tế cả hai việc này lại có một số đặc điểm khác biệt. Ở bài viết này, VnResource sẽ khám phá và so sánh hoạch định và kế hoạch trong việc vận hành giáo dục để làm nổi bật tầm quan trọng của chúng trong việc định hình một hệ thống giáo dục hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thời đại.

Định nghĩa

 • Hoạch định trong quản lý giáo dục

Hoạch định chiến lược giáo dục là một quá trình tổng thể giúp hình thành và duy trì chất lượng của một dự án, tổ chức hay hệ thống giáo dục trong một thời gian dài. Quá trình này bao gồm các hoạt động xác định mục tiêu chiến lược, phân tích thực trạng và dự báo các xu hướng giáo dục tương lai. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng, hoạch định giúp các nhà quản lý giáo dục xác định các cơ hội và thách thức, từ đó phát triển những chiến lược sáng tạo và hiệu quả. 

 • Kế hoạch quản lý giáo dục

Nếu hoạch định là một quá trình nghiên cứu, phân tích thì kế hoạch chính là một phần tạo nên quá trình đó. Kế hoạch tập trung vào những bước cụ thể, nguồn lực cần thiết để giúp nhà trường, cơ sở, tổ chức giáo dục đạt được một mục tiêu đào tạo ngắn hạn. Từ đó, cung cấp cơ sở cho việc đánh giá và kiểm soát hiệu quả, cho phép các nhà quản lý giáo dục theo dõi tiến trình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của các chương trình giáo dục. 

Tóm lại, trong khi “kế hoạch” thường tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn và cụ thể thì “hoạch định” thường tập trung vào các mục tiêu dài hạn hơn, cần những chiến lược tổng quan hơn. Tuy nhiên, cả hai đều hướng đến một mục tiêu chung to lớn hơn đó là đảm bảo sự thành công của một tổ chức hoặc dự án, cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao, toạn diện hơn trong tương lai. 

⇒ Tìm hiểu ngay: Kế hoạch quản trị nhân tài hiệu quả cho doanh nghiệp

So sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục
So sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục

Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược và kế hoạch quản lý giáo dục

Tầm quan trọng của hoạch định và lập kế hoạch trong việc hình thành, duy trì một hệ thống giáo dục hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của xã hội là hết sức lớn.

 • Hoạch định chiến lược giáo dục:

 • Định hình tầm nhìn và mục tiêu

Hoạch định chiến lược giúp xác định tầm nhìn dài hạn và mục tiêu chiến lược của hệ thống giáo dục. Từ đó, nhà trường dễ dàng đánh giá cũng như đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kỹ năng và kiến thức cho học sinh.

 • Linh hoạt với thay đổi

Trong môi trường toàn cầu hóa và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, việc hoạch định giúp các tổ chức giáo dục thích ứng và đổi mới những thay đổi trong xã hội.

 • Phân bổ nguồn lực hiệu quả

Hoạch định chiến lược giúp xác định cách phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân sự, vật lực) một cách hiệu quả, đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách tối ưu.

 • Kế hoạch quản lý giáo dục:

 • Biến chiến lược thành hành động

Từ tầm nhìn, chiến lược có sẵn, kế hoạch quản lý giáo dục cung cấp một bản đồ hành động chi tiết để thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được xác định trong quá trình hoạch định.

 • Tổng hợp báo cáo

Việc theo sát kế hoạch giúp nhà quản lý theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất của các chương trình giáo dục, tổng hợp thông tin cần thiết cho việc đánh giá và cải tiến liên tục.

 • Tăng cường trách nhiệm và minh bạch

Kế hoạch quản lý giáo dục cũng làm rõ được trách nhiệm của các bên liên quan, giúp họ hiểu rõ về các mục tiêu, kế hoạch, và kết quả cần đạt được.

Cả hoạch định chiến lược và kế hoạch quản lý giáo dục là những công cụ quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống giáo dục không chỉ đạt được mục tiêu hiện tại mà còn có khả năng thích ứng và phát triển theo thời gian, đáp ứng nhu cầu của học sinh và xã hội.

So sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục

Tuy được đánh giá là không thực sự khác biệt nhưng ta vẫn có thể phân biệt “hoạch định” và “kế hoạch” trong quản lý giáo dục qua bảng sau. Bảng này cung cấp cái nhìn rõ ràng về cách cả hai khác biệt trong các khía cạnh như khái niệm, mục đích, phạm vi, cách phát triển và kết quả.

Hoạch Định Kế Hoạch
Khái niệm Thiết lập mục tiêu và chiến lược giáo dục dài hạn Các hành động và bước cụ thể để đạt mục tiêu chiến lược
Mục đích Chiến lược, tầm nhìn dài hạn Mục tiêu, nhiệm vụ ngắn hạn
Phạm vi Rộng, bao trùm toàn bộ hệ thống giáo dục, kéo dài nhiều năm Hẹp, tập trung vào các khu vực hoặc dự án cụ thể, thường trong khoảng thời gian ngắn
Hướng phát triển Chiến lược, bao gồm dự báo và tư duy sáng tạo Thực tế, bao gồm các bước hướng dẫn cụ thể và thủ tục
Kết quả Hình thành hướng đi tương lai của giáo dục Đạt được các mục tiêu và mục tiêu giáo dục cụ thể

Trong khi hoạch định cung cấp hướng đi và khung sườn tổng thể cho tổ chức, thì kế hoạch đảm bảo rằng các mục tiêu và chiến lược được chuyển hóa thành hành động cụ thể và kết quả cụ thể. Cả hai đều cần thiết và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu tổ chức một cách hiệu quả.

⇒ Tìm hiểu ngay: Hoạch định nguồn nhân lực trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quy trình xây dựng hiệu quả

 • Quy trình 4 bước hoạch định chiến lược giáo dục 

Để vạch ra những chiến lược hiệu quả nhất, quy trình hoạch định cần rất nhiều sự cải thiện, chỉnh sửa và đổi mới. Các nhà quản trị giáo dục có thể tham khảo lộ trình phổ biến dưới đây và chỉnh sửa sao cho phù hợp với cơ sở giáo dục của mình: 

Bước 1: Phân tích môi trường hiện tại:

Nhà quản lý cần phân tích được SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) mà nhà trường, cơ sở, tổ chức giáo dục của mình đang mắc phải để đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hệ thống giáo dục hiện tại. Bên cạnh đó, xác định nhu cầu học tập hiện tại của học sinh cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng.

Bước 2: Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu:

Sau khi nhận định được hiện trạng, nhà quản trị cần xác định tầm nhìn lâu dài cho hệ thống giáo dục, liên kết nó với những vấn đề đang gặp phải. Từ đó, thiết lập các mục tiêu cụ thể và khả thi mà hệ thống giáo dục muốn đạt được.

Bước 3: Phát triển và triển khai chiến lược:

Hãy xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động dài hạn bằng cách tích hợp các sáng kiến của giáo viên hay thiết lập các dự án cụ thể. Nhà quản trị cần phát triển kế hoạch hành động chi tiết, bao gồm phân công trách nhiệm, nguồn lực cần thiết và lịch trình.

Bước 4: Thực hiện, báo cáo và đánh giá:

Khi bắt tay vào thực hiện, một việc quan trọng đi kèm đó là theo dõi tiến độ và đánh giá định kỳ hiệu quả của các chiến lược và sáng kiến. Dựa trên kết quả đánh giá, nhà quản trị cần báo cáo thường xuyên cho Ban Giám hiệu để điều chỉnh và cập nhật chiến lược để đảm bảo chúng vẫn phù hợp và hiệu quả.

Quy trình hoạch định chiến lược giáo dục cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà trường, giáo viên, học sinh, và phụ huynh để đảm bảo rằng mọi quyết định và chiến lược đều đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của cả hệ thống giáo dục.

 • Quy trình 4 bước xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục

Đằng sau một kế hoạch quản lý giáo dục được phát triển toàn diện và hiệu quả là một bản đồ các bước chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng sau đây:

Bước 1: Xác định nhu cầu và mục tiêu cụ thể:

Cũng giống như quy trình hoạch định, để có một kế hoạch hoàn chỉnh, nhà trường cần xác định các nhu cầu hiện tại và đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong thời gian tới. Hãy tổ chức các buổi họp để thảo luận với các bên liên quan và thu thập ý kiến, đề xuất.

Bước 2: Lập kế hoạch chi tiết và triển khai:

Sau khi thu thập ý kiến, hãy xây dựng kế hoạch chi tiết, bao gồm các bước hành động cụ thể, nguồn lực cần thiết, và lịch trình thực hiện. Bắt đầu triển khai kế hoạch với việc phân công trách nhiệm và điều phối nguồn lực.

Bước 3: Thực hiện, báo cáo và đánh giá: 

Nhà trường cần tổ chức đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên để đảm bảo họ hiểu và có thể thực hiện kế hoạch hiệu quả. Ngoài ra, hãy theo dõi tiến độ, phân tích các báo cáo và đánh giá hiệu quả của kế hoạch. 

Bước 4: Tổng hợp báo cáo và cải thiện liên tục: 

Tạo báo cáo tổng hợp để cung cấp cái nhìn toàn diện về hiện trạng và vấn đề của kế hoạch. Qua đó, dễ dàng đánh giá hiệu quả của kế hoạch cũng như hực hiện các điều chỉnh và cải tiến.

Quy trình này đòi hỏi sự linh hoạt và thích ứng với các thay đổi, cũng như sự tham gia và hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan, nhằm đảm bảo rằng kế hoạch quản lý giáo dục không chỉ phản ánh nhu cầu của hệ thống giáo dục mà còn có thể được thực thi một cách hiệu quả.

Kết luận

Qua việc so sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt và tầm quan trọng của mỗi khái niệm trong việc định hình và hỗ trợ hệ thống giáo dục. Ngoài ra, cả hai đều cần thiết và bổ sung cho nhau, tạo nên một hệ thống quản lý giáo dục toàn diện và hiệu quả. Việc nắm vững và áp dụng linh hoạt cả hai khái niệm trong quản lý giáo dục sẽ mở ra cơ hội lớn cho nhà trường, tổ chức giáo dục trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục.

VnResource Software Solutions & ICT Service

Website: https://vnresource.vn/giai-phap/phan-mem-quan-ly-dao-tao/

Hotline: 0914.004.800

Trụ sở 3 miền:

 1. Hồ Chí Minh:
 • 41/7 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Gò Vấp, TP.HCM.
 • 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Bình Thạnh, TP.HCM.

Đà Nẵng: Tầng 4, 324 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Hà Nội: Tầng 4, Số 84 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.