Chuyển đổi số giáo dục: Cách AI (trí tuệ nhân tạo) thay thế giáo viên chấm điểm

Trong quá trình nghiên cứu chuyển đổi số giáo dục, một số nghiên cứu đã chỉ…

Quản trị trường học: Góc nhìn mới và hiện đại

Thuật ngữ “quản trị trường học” là thuật ngữ được bổ sung thay cho quản lý…

Khó khăn trong chuyển đổi số ngành giáo dục

Khó khăn trong chuyển đổi số ngành giáo dục vẫn đang là một vấn đề lớn.…

Chuyển đổi số giáo dục: Nên tập trung vào phần “chuyển đổi” hơn là phần “số”

Chuyển đổi số giáo dục đang dần trở thành từ khóa quan trọng và hấp dẫn…

Chuyển đổi số trong giáo dục

Sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình…

Các cấp độ chuyển đổi số giáo dục tiểu học: Trường bạn đã thực hiện đến cấp độ nào?

Chuyển đổi số giáo dục tiểu học không còn là một xu hướng mà còn được…

So sánh hoạch định và kế hoạch trong quản lý giáo dục

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang không ngừng biến đổi và phát triển, việc hoạch…

Chuyển đổi số trong giáo dục mầm non: Đổi mới nhưng thiếu sáng tạo?

Kể từ 2021, hành trình chuyển đổi số trong giáo dục mầm non đã được Bộ…

Phần mềm quản lý học viên miễn phí: Có nên sử dụng?

Phần mềm quản lý học viên miễn phí đang là một công cụ hỗ trợ quản…

Chuyển đổi số giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số giáo dục đại học là một phần tất yếu trong quá trình phát…