Gắn kết nhân viên với 10 chữ C

Một nghiên cứu đã đưa ra một kết quả rất đáng ngạc nhiên, rằng chỉ 17-29% số nhân viên được hỏi cảm thấy gắn kết với công việc. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ở trong một đội bóng đá, chỉ 2-3 cầu thủ cam kết 100% với thành công của đội. Một đội bóng như vậy thật khó có thể giành chiến thắng. Vậy các nhà lãnh đạo cần làm thế nào để có thể làm tăng sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp của mình?

1. Career – Nghề nghiệp: Các nhà lãnh đạo nên đem đến những công việc có tính thử thách và có ý nghĩa cùng với cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Hầu hết mọi người đều muốn làm những công việc mới, mà không thích những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại.

2. Clarity – Rõ ràng: Truyền đạt một tầm nhìn rõ ràng cho các nhân viên. Sự thành công trong công việc được xác định bằng việc mỗi người rõ ràng về mục tiêu và những điều họ muốn giành được. Hay nói một cách khác, nhân viên cần hiểu chiến lược và mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp và lên kế hoạch công việc để đạt mục tiêu chung ấy một cách tốt nhất.

Gắn kết nhân viên với 10 chữ C - iHCM

Nắm bắt nhu cầu này, hệ thống phần mềm iHCM được thiết kế giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu liên kết từ cấp công ty, bộ phận tới từng cá nhân, qua đó từng người biết được mục tiêu cụ thể cần thực hiện.

3. Credibility – Tín nhiệm: Các nhà lãnh đạo nên cố gắng duy trì danh tiếng của tổ chức và chứng tỏ các tiêu chuẩn đạo đức cao.

4. Connect – Kết nối: Gắn kết nhân viên là sự phản ánh trực tiếp về việc nhân viên cảm thấy thế nào về mối quan hệ của họ với cấp trên, do vậy, các nhà lãnh đạo nên thể hiện rằng họ đánh giá cao những nhân viên tài năng. Sử dụng truyền thông nội bộ để tăng cường kết nối nhân viên với lãnh đạo, tổ chức các buổi trao đổi, teambuilding,…

Gắn kết nhân viên với 10 chữ C - iHCM

5. Convey – Truyền đạt: Các nhà lãnh đạo làm rõ mong đợi của họ với nhân viên và mang lại phản hồi về chức năng của họ trong tổ chức.

6. Control – Kiểm soát: Nhân viên đánh giá cao sự tự chủ trong cách tiến hành công việc và các nhà lãnh đạo có thể tạo cơ hội cho nhân viên thực hành sự kiểm soát này. Cảm giác tham gia vào việc gì đó và có được cơ hội để tham gia vào việc ra quyết định thường làm giảm căng thẳng, nó cũng tạo ra sự tin cậy và thứ văn hoá tổ chức mà mọi người muốn làm chủ vấn đề và giải pháp của họ.

7. Contribute – Đóng góp: Nhân viên muốn biết họ có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, và các nhà lãnh đạo giỏi giúp mọi người nhìn thấy và cảm thấy họ đang đóng góp vào thành công và tương lai của tổ chức.

8. Collaborate – Cộng tác: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi nhân viên làm việc trong nhóm, tin cậy và hợp tác với các thành viên nhóm, họ thường làm việc xuất sắc hơn các cá nhân và các nhóm mà không có sự teamwork tốt. Các nhà lãnh đạo vĩ đại là những người xây dựng nhóm, họ tạo ra một môi trường nâng cao sự tin cậy và hợp tác.

9. Congratulate – Chúc mừng: Thường xuyên biểu dương thành tích và nỗ lực của nhân viên.

10. Confidence – Tự tin: Các nhà lãnh đạo giỏi tạo ra sự tự tin trong tổ chức bằng việc trở thành mẫu hình cho các tiêu chuẩn đạo đức và làm việc.