Ngày nghỉ trong tháng 5/2023 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại công ty ngoài nhà nước (công ty tư nhân) sẽ được hưởng đầy đủ lương cho các ngày nghỉ trong tháng 5/2023.

Dưới đây, VnResource sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các ngày nghỉ hằng tuần và các ngày lễ trong tháng 5/2023.

Theo quy định của Điều 111 và Điều 112 trong Bộ luật Lao động 2019, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại công ty ngoài nhà nước (công ty tư nhân) sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương cho các ngày nghỉ trong tháng 5/2023. 

Ngày nghỉ trong tháng 5/2023 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước
Ngày nghỉ trong tháng 5/2023 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước

1. Các ngày nghỉ trong tháng 05/2023 của cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định tại Điểm c, d và e Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019, trong tháng 5/2023, các cán bộ, công chức và viên chức sẽ được nghỉ tổng cộng 11 ngày (08 ngày nghỉ hằng tuần và 03 ngày nghỉ lễ, nghỉ bù lễ).

 • Trong đó số ngày nghỉ hằng tuần là 8 ngày (06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 và 28/5/2023) trong đó, có 04 ngày Thứ Bảy và 04 ngày Chủ Nhật.
 • Ngoài ra, sẽ còn có thêm 3 ngày nghỉ lễ, ngày 29/4 là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 là Ngày Quốc Khánh, những ngày này trùng vào Thứ bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào đầu tháng 5/2023 (cụ thể là ngày 02 và 03/5/2023). 
 • Đồng thời, vào ngày 01/5 là ngày Quốc tế lao động nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ.

Số ngày nghỉ bù thực tế sẽ căn cứ vào lịch nghỉ hàng tuần của người lao động ở từng doanh nghiệp, đơn vị.

2. Các ngày nghỉ trong tháng 5/2023 của người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ hằng tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật)

Theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương.

Và lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ phụ thuộc vào chế độ nghỉ hàng tuần của từng người lao động tại doanh nghiệp hoặc đơn vị ngoài nhà nước. Nếu người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày cuối tuần bao gồm Thứ 7 và Chủ Nhật thì lịch nghỉ của họ sẽ trùng với lịch nghỉ của cán bộ, công chức và viên chức nhà nước tại Mục 1.

Xem thêm: Quy định về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/04/2023

3. Các ngày nghỉ trong tháng 5/2023 của người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ hằng tuần (Chủ nhật)

Trong tháng 5/2023, người lao động thuộc trường hợp này được nghỉ tổng cộng 06 ngày. Cụ thể như sau:

(i) 04 ngày Chủ nhật, bao gồm: Ngày 07, 14, 21, 28/5/2023.

(ii) 02 ngày nghỉ lễ, nghỉ bù lễ

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngày 30/4 là Ngày Quốc Khánh trùng vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào đầu tháng 5/2023 (cụ thể là ngày 02/5/2023).

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngày 01/5 là ngày Quốc tế lao động nên người lao động được nghỉ ngày 01/5/2023.

Như vậy, người lao động được nghỉ tối đa 5 ngày liên tiếp trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 mà vẫn được hưởng lương. Đối với người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ sẽ được tính lương làm thêm giờ theo quy định của Điều 98, Bộ luật Lao động 2019.

Tiền lương làm thêm giờ vào lễ 30/4 và 1/5 được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ ban ngày = 300% x Tiền lương hoặc tiền lương thực ngày thường.

Ngoài ra, khi người lao động phải làm thêm giờ vào ban đêm, mức lương tối thiểu được trả sẽ được tính bằng tỷ lệ 390% so với mức lương hoặc tiền lương thực hiện trong ngày thường. Điều này là cách để đảm bảo quyền lợi của người lao động và đảm bảo sự công bằng trong xã hội.

Điều 111. Nghỉ hằng tuần – Bộ luật Lao động 2019

 1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
 2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
 3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 112. Nghỉ lễ, tết – Bộ luật Lao động 2019

 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
 2. a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 3. b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
 4. c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 5. d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

 1. e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
 2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
 3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Trên đây, VnResource đã tổng hợp đưa ra những thông tin chi tiết và chính xác nhất về số ngày nghỉ hằng tuần và các ngày nghỉ lễ trong tháng 05/2023. Hi vọng điều này giúp bạn có thể lên kế hoạch công việc và sắp xếp thời gian làm việc một cách chặt chẽ và hiệu quả.

 

 

Nguồn: Thuvienphapluat.vn