Tăng mức tiền lương tối đa để đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/07/2018

Mức tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động sẽ tăng lên 6,923% kể từ ngày 01/7/2018.
>> 9 nhóm đối tượng sẽ tăng số tiền đóng BHXH, BHYT từ ngày 01/07/2018
>> Nghị quyết 28-NQ/TW về chỉnh sửa quy định đóng BHXH bắt buộc
>> Toàn văn Điểm mới Nghị định 72/2018: Tăng lương cơ sở 2018

tang-muc-tien-luong-toi-da-de-dong-BHXH-bat-buoc-tu-ngay-01-07-2018
Tăng mức tiền lương tối đa để đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/07/2018

Việc điều chỉnh tăng này nhằm phù hợp với Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2018, tiền lương tháng tối đa đóng BHXH bắt buộc là 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở mới); mức hiện hành là 26.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở hiện hành).

Theo đó, số tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo quy định nêu trên là 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.