15 Thông tư về miễn giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực do Covid-19

VnResource xin gửi đến quý khách hàng 15 Thông tư của Bộ Tài chính về miễn giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

(1) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(2) Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(3) Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(4) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(5) Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(6) Thông tư 43/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(7) Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(8) Thông tư 45/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(9) Thông tư 46/2020/TT-BTC quy định mức phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(10) Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(11) Thông tư 50/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(12) Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(13) Thông tư 56/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(14) Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

(15) Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/7/2020 (riêng quy định về giảm mức phí tại khoản 1 Điều 4 áp dụng đến hết ngày 21/12/2020).

Nguồn: Thư viện pháp luật