Từ 2021, 10 trường hợp này được nghỉ việc hưởng nguyên lương

Theo quy định mới tại Bộ luật lao động 2019, từ năm 2021, có 10 trường hợp người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Ngày 20/11/2019, Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo quy định mới tại Bộ luật này, người lao động sẽ được nghỉ việc vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp dưới đây.

Nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết

(1) Tết Dương lịch: nghỉ 1 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

(2) Tết Âm lịch: nghỉ 5 ngày.

(3) Ngày Chiến thắng:  nghỉ 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

(4) Ngày Quốc tế lao động: nghỉ 1 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

(5) Quốc khánh: nghỉ 2 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

(6) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Riêng đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định kể trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết.

Nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương

(7) Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

(8) Kết hôn: nghỉ 3 ngày.

(9) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 1 ngày.

(10) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi. cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng. vợ hoặc chồng. con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 3 ngày.

Nguồn: Danviet.vn