Từ 01/7/2020: Cán bộ, công viên chức ĐBKK được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng nên tiền trợ cấp lần đầu (bằng 10 tháng lương cơ sở) khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

  • Từ nay đến ngày 30/06/2020: 14.900.900 đồng.
  • Từ 01/07/2020: 16.000.000 đồng.

Các đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSN của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

– Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc QĐND Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc CAND;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP và Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 2, Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nguồn: Thuvienphapluat