Giao quyền: Phương thức quản lý nhân viên hiệu quả

Nếu bạn hỏi nhân viên liệu họ có muốn được “giao quyền”, hầu hết sẽ trả…

Xây dựng mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực

Cho đến nay đã có rất nhiều định nghĩa về quản lý chiến lược nguồn nhân…

Một số mô hình quản lý nhân sự phổ biến

Tất cả những người làm công tác quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt…

Hướng dẫn khám sức khỏe

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Bộ…

Biểu mẫu theo thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9…

Nhiều người lao động được tăng lương từ 1/1/2013

Chính phủ vừa ban hành nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng…Nghị định cũng…