Đã có danh sách đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN 2017

“Tôi nghe Nhà nước đã ban hành hành danh sách các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm 2017, vậy danh sách đó như thế nào? Ai sẽ được miễn, giảm thuế TNCN?” – Đây là thắc mắc của chị Võ Ái Quyền Trân (hiện ở tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Về vấn đề này, VNRESOURCE xin được giải đáp như sau:

STT

Đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN

Căn cứ pháp lý

1

Được miễn, giám thuế TNCN theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 9 của Luật thuế TNCN 2007

2

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA kèm theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg.

3

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc tại Việt Nam

Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

5

Giảm thuế TNCN cho đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Điều 5 của Luật thuế TNCN 2007

6

Giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

Nguồn: thuvienphapluat.vn