NHẬN BÁO GIÁ

Chức năng 

Lợi ích

Triển khai

Khách hàng

E-Learning là hệ thống xây dựng các chương trình đào tạo thi tuyển trực tuyến, giúp rút ngắn đến 40% - 60% thời gian, chủ động hoàn thành các bộ kiến thức theo các thời khóa biểu tự chọn linh hoạt, tiết kiệm 50% - 70% chi phí cho Học viên và Tổ chức Doanh nghiệp.

VnResource là đơn vị đi đầu trong trong việc cung cấp những phần mềm về quản lý doanh nghiệp, quản lý đào tạo. Sản phẩm đã được đội ngũ VnResource phối hợp cùng chuyên gia Nhân sự tại các tập đoàn, các tổ chức giáo dục uy tín cùng nghiên cứu để tạo nên một nền tảng giáo dục hiệu quả, thú vị mang lại nhiều lợi ích trong công tác giảng dạy và học tập.

PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN ELEARNING
VNRESOURCE LMS PRO

NHẬN BÁO GIÁ

QUẢN LÝ TRI THỨC HIỆU QUẢ HƠN

6. Quản lý hệ thống

Phân quyền người dùng
Thiết lập điểm số
Quản lý module

7. Quản lý phòng ban, chức danh 

Xem thông tin phòng ban
Tìm kiếm phòng ban
Xem danh sách nhân viên theo cây phòng ban
Tìm kiếm nhân viên
Xem thông tin nhân viên
Xem chi tiết lộ trình học tập của nhân viên

8. Lớp học trực tuyến

Intergration Zoom
Bigbluebutton

9. Tích hợp HRM

Tích hợp phòng ban – chức danh – chức vụ
Tích hợp khóa học
Tích hợp đề thi
Tích hợp kết quả học tập

10. Tích hợp EBM – Portal

Tích hợp kỳ thi đầu vào
Tích học lớp học
Tích hợp buổi học
Tích hợp học viên trong lớp
Tích hợp giáo viên trong lớp
Tích hợp kì thi trong lớp
Trả kết quả kì thi trong lớp
Trả kết quả kì thi đầu vào

1. Quản lý học viên

Quản lý thông tin học viên
Quản lý khóa học của học viên
Quản lý kết quả học tập của học viên

2. Quản trị đào tạo

Quản lý Danh mục
Quản lý các khóa học
Quản lý ghi danh
Quản lý điểm

3. Quản trị nội dung đào tạo

Quản lý tài nguyên
Quản lý hoạt động
Quản lý bài giảng: scorm, file video, video…

4. Quản lý ngân hàng câu hỏi 

Tạo danh mục câu hỏi
Tạo câu hỏi theo loại câu hỏi
Nhập/ xuất danh sách câu hỏi
Phân loại mức câu hỏi theo cấp độ

5. Diễn đàn, tin tức, kết bạn, chat

Tạo tin tức mới, tạo bài diễn đàn mới
Xóa/ sửa thông tin tin tức, diễn đàn mới
Phân loại thông tin theo phòng ban, khóa học
Bình luận trên tin
Thống kế lượt xem tin / lượt bình luận
Ghim bài viết
Phân loại diễn đàn

LỢI ÍCH CỦA VNRESOURCE LMS PRO

Nâng cao tiện ích chọn lựa chương trình học cho học viên

3

Mã hóa, kế thừa tài nguyên tri thức online - onsite

2

Chuyển đổi linh hoạt hình thức đào tạo online – onsite

1

Thông tin truy cập trực tuyến Thời khóa biểu, Điểm thi

6

Khai thác tài nguyên Social Networks Communication

5

Tiết giảm chi phí tổ chức, nguồn lực, kiểm soát lịch đào tạo

4

Hệ thống hóa tài nguyên tri thức

8

Tích hợp và mở rộng với nhiều hệ thống khác (HRM, Portal)

7

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIỂN KHAI

Thành viên Ban Dự Án.
Master Plan Commitment.

Customer

Master plan.
Thành viên Ban dự án.
Tài liệu khác

Result

Thành viên Ban Dự Án.
Master plan & KickOff.
Internal KickOff.
Documentations.

VnResource

Thông tin Hiện trạng.
Master Data.
Xác nhận tài liệu giải pháp

Customer

Tài liệu giải pháp.
Master Data
Migrated Docs

Result

Survey
Works Shop
Solutions Docs.

VnResource

Hạ tầng – Máy tính (Infrastructure)
Input & Check & Confirm Master Data  

Customer

Install EBM.
Environment Ready for Testing (UAT).
User Guide.

Result

Customizes (if).
Config & Install.
Support Master Data.
User Manual.

VnResource

User UAT attend.
Confirm issue log.
Real Master Data input (#02)

Customer

Real Master Data is Ready (#02).
EBM System ready for Golive

Result

Traning Plan.
UAT Support.
Issue tracking & finish.

VnResource

Input Transaction Data.
System Owner.
CutOff old System (if).

Customer

Master Data perfect (#03).
Golive Meeting.
System HandOver.
System Owner.

Result

Golive Suport.
Customer HandOver.
Maitenance Methode.

VnResource

Configuration

Prepaire & KickOff

Migrate Data

Training & UAT

Golive & HandOver

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

NHẬN BÁO GIÁ