NHẬN BÁO GIÁ

Chức năng 

Lợi ích

Triển khai

Khách hàng

VnResource EBM Pro được ứng dụng trong việc quản lý hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức với chi phí hợp lý

VnResource EBM Pro (Education business management) là giải pháp quản lý toàn diện quản lý một hay một chuỗi các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trường nghề,… Được xây dựng, phát triển với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý, tiếp thị của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục. EBM Pro còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với giáo viên, học viên, phụ huynh và ngược lại. EBM Pro quản lý toàn bộ quy trình tiếp thị, chăm sóc và hỗ trợ học viên. Hỗ trợ phân tích khóa học, mở lớp, quản lý thời khóa biểu, sắp xếp phòng học, quản lý học viên, quản lý giáo viên, sắp xếp giờ dạy, chấm công giáo viên,…

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - GIÁO DỤC
VNRESOURCE EBM PRO

NHẬN BÁO GIÁ

QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

CRM

Tích hợp Fanpages, social networks, tìm kiếm đối tượng tiềm năng.
Quản lý thông tin khách hàng/ học viên tiềm năng.
Tham số hóa, phân bổ và kiểm soát thực hiện KPIs doanh thu đào tạo.
Lập kế hoạch chăm sóc các đối tượng tiềm năng/ khách hàng/ học viên.
SMS Marketing/ Email Marketing
Hoạch định, kiểm soát các chiến dịch, ngân sách thực thi Marketing.
Tham số hóa, theo dõi hành vi của khách hàng/ học viên tiềm năng.
Quản lý giao nhận và theo dõi timesheet công việc.
Phân tích hiệu quả chiến lược Marketing, Doanh số tư vấn học viên.
Xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, tích lũy điểm.
Báo cáo phân tích hiệu quả làm việc của Tư vấn viên (Dashboard).
Báo cáo và phân tích AI hành vi của khách hàng/ học viên.
Báo cáo doanh thu, quản lý học bổng, cấp phát Voucher…

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý thông tin, trạng thái quá trình tham gia của học viên
Theo dõi lịch sử các lần giao dịch của học viên với trung tâm 
Thống kê và Phân tích kết quả kiểm tra đầu vào học viên 
Sắp xếp thời khóa biểu, lớp học trên kết quả kiểm tra
Theo dõi trạng thái, sắp xếp, luân chuyển, học viên vào lớp học 
Quản lý học viên thuộc diện đặc biệt 
Thống kê báo cáo chính sách ưu đãi học phí 
Quản lý doanh thu đào tạo, ứng cọc, hoàn cọc, thu tiền, bảo lưu học phí 
Báo cáo phân tích thống kê quá trình tham gia đào tạo của học viên 

QUẢN LÝ LỚP HỌC

Quản lý thông tin cơ bản lớp học, trung tâm, chi nhánh.
Hỗ trợ xếp lớp hàng loạt hoặc riêng lẻ theo nhu cầu, cấp độ học viên.
Hỗ trợ sắp xếp giáo viên, lớp học theo nhu cầu và thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên và học viên
Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu theo mức độ sẵn sàng của phòng ốc, trang thiết bị đào tạo.
Quản lý chuyên cần của học viên, quá trình, lịch sử của lớp học.
Lưu trữ thông tin kết nối và báo cáo quá trình theo dõi học viên đến phụ huynh.
Tập hợp, thống kê lưu trữ kết quả học, điểm kỷ năng và thi cuối khóa.
Hoạch định và lập kế hoạch mở lớp mới theo cấp độ hiện tại của học viên.
Theo dõi điểm danh, hủy buổi, các khóa ngoại khóa, tỷ lệ học viên tham gia.

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

Quản lý thông tin giáo viên.
Quản lý thời gian đăng ký dạy, ngày nghỉ.
Quản lý hợp đồng, thời lượng đứng lớp của giáo viên.
Quản lý loại dạy học của giáo viên.
Kiểm tra và xếp lịch dạy cho giáo viên.
Tổng hợp tính công, tính lương cho giáo viên.
Tổng hợp giờ dạy của giáo viên theo lớp, số giờ đã dạy, số giờ còn lại.
Quản lý việc đăng ký các loại ngày nghỉ của giáo viên.
Đăng ký chương trình dạy cho giáo viên.
Quản lý Thời khóa biểu các lớp hợp tác giảng dạy bên ngoài trung tâm.

QUẢN LÝ DU HỌC

Quản lý thông tin du học sinh tiềm năng
Theo dõi quá trình lịch sử tư vấn cho du học sinh.
Theo dõi quá trình đào tạo trước du học (anh văn, văn hóa sở tại).
Quản lý quá trình thực thi hợp đồng du học và tư vấn du học.
Quản lý doanh thu, thanh toán tạm ứng thực hiện thủ tục du học.
Quản lý danh sách các nước liên kết du học
Quản lý chương trình đào tạo và danh sách các trường học liên kết
Quản lý đại lý liên kết và môi giới giới thiệu du học.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quản lý thông tin doanh nghiệp
Quản lý lịch sử giao dịch với Trung tâm
Theo dõi nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
Theo dõi tình hình thực hiện Hợp đồng Đào tạo.
Quản lý Lộ trình/ lịch sử đào tạo cho các cán bộ của doanh nghiệp
Kiểm soát ngân sách/ chi phí đào tạo.
Theo dõi các giao dịch thanh toán lớp học/ đào tạo.
Ghi nhận các thông tin phản hồi từ doanh nghiệp.
Theo dõi các chương trình chăm sóc hậu mãi sau đào tạo.
Quản lý kế hoạch marketing đến các Doanh nghiệp

QUẢN LÝ KHO THIẾT BỊ

Quản lý thông tin thiết bị học phẩm.
Quản lý thông tin đối tượng giao dịch học viên, giảng viên…
Quản lý tổng kho và các kho chi nhánh, trung tâm.
Quản lý việc luân chuyển hàng hóa thiết bị, học phẩm giữa các kho
Quản lý quá trình giao dịch với các nhà cung cấp.
Quản lý doanh thu thiết bị học phẩm.
Theo dõi thống kê các giao dịch, mua bán, đổi trả, cho tặng, ký gửi.
Báo cáo xuất – nhập - tồn, kiểm kê kho thiết bị học phẩm.

E-LEARNING

Tích hợp và truy cập thông tin từ các hệ thống quản lý đào tạo.
Liên kết với các diễn đàn, trang tin, social networks để tìm kiếm học viên.
Xây dựng và quản lý kho tài liệu tri thức online.
Xây dựng bộ đề thi (random), ngân hàng câu hỏi theo các tiêu chí chọn lựa.
Xây dựng các khóa học và chương trình học online.
Theo dõi quản lý quá trình đào tạo: đăng ký học, thi trực tuyến, điểm thi,
Tăng cường tương tác online bởi các ứng dụng tích hợp xã hội, video call, chat nhóm, học theo nhóm.
Tổ chức làm bài thi online, chấm bài online, điểm xếp hạng,..
Theo dõi lịch sử và quá trình đào tạo online của học viên.

APP PORTAL4EDU

Xem tin tức sự kiện, đăng ký tư vấn, kiểm tra đầu vào của trung tâm tại trang home.
Xem thông tin học viên tại trang MyClass gồm Lộ trình học tập, lớp học của tôi, xem sổ đầu bài, đăng ký nghỉ.
Chức năng Hộp thư cá nhân bao gồm thông báo riêng (notification), feedback, nhu cầu học, chúc mừng sinh nhận, khen thưởng…
Theo dõi kết quả học tập và các thông báo mở lớp.
Ghi nhận lịch sử phản hồi về các lớp học khóa học đến trung tâm.
Xem ví của tôi phiếu thu, quà tặng, voucher, điểm tích lũy, thanh toán.

LỢI ÍCH CỦA
VNRESOURCE EBM PRO

Chức năng Quản lý Lớp học

Tiết giảm nguồn lực xây dựng bố trí thời khóa biểu, lớp học.
Qui hoạch lộ trình đào tạo, nhu cầu lớp học, dự kiến doanh thu đào tạo trong tương lai.

3

Chức năng Quản lý Học viên

Tự động hóa Qui trình kiểm soát quá trình đào tạo học viên.
Hỗ trợ công tác quản lý doanh thu đào tạo.

2

Chức năng CRM

Tự động hóa công tác marketing, kiểm soát mục tiêu và doanh thu tư vấn.
Xây dựng chiến lược và Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

1

Chức năng Quản lý Doanh nghiệp

Hỗ trợ xây dựng, quản lý các tập đối tượng đào tạo là doanh nghiệp.
Phát triển doanh thu từ các Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nội bộ.

6

Chức năng Quản lý du học

Tăng cường tương tác với các Đại lý và môi giới du học.
Kiểm soát doanh thu, theo dõi lịch sử quá trình tư vấn du học

5

Chức năng Quản lý Giáo viên

Chủ động trong công tác xếp lớp và liên kết giảng dạy, đào tạo.
Hỗ trợ trong công tác quản lý hợp đồng, chi phí đào tạo của giảng viên, chi phí trang thiết bị lớp học .

4

Portal4Edu

Hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi.
Cung cấp lộ trình và hướng đào tạo đến học viên (homepages).

9

LMS

Đẩy mạnh doanh thu với loại hình đào tạo online,
Tiết kiệm chi phí tập trung đào tạo với các doanh nghiệp, học viên.

8

Chức năng Quản lý kho thiết bị

Kiểm soát giá trị tồn kho hàng hóa thiết bị giáo dục.
Tiết kiệm nguồn lực theo dõi luân chuyển tồn kho giữa các chi nhánh trung tâm.

7

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIỂN KHAI

Thành viên Ban Dự Án.
Master Plan Commitment.

Customer

Master plan.
Thành viên Ban dự án.
Tài liệu khác

Result

Thành viên Ban Dự Án.
Master plan & KickOff.
Internal KickOff.
Documentations.

VnResource

Thông tin Hiện trạng.
Master Data.
Xác nhận tài liệu giải pháp

Customer

Tài liệu giải pháp.
Master Data
Migrated Docs

Result

Survey
Works Shop
Solutions Docs.

VnResource

Hạ tầng – Máy tính (Infrastructure)
Input & Check & Confirm Master  Data

Customer

Install EBM.
Environment Ready for Testing (UAT).
User Guide.

Result

Customizes (if).
Config & Install.
Support Master Data.
User Manual.

VnResource

User UAT attend.
Confirm issue log.
Real Master Data input (#02)

Customer

Real Master Data is Ready (#02).
EBM System ready for Golive

Result

Traning Plan.
UAT Support.
Issue tracking & finish.

VnResource

Input Transaction Data.
System Owner.
CutOff old System (if).

Customer

Master Data perfect (#03).
Golive Meeting.
System HandOver.
System Owner.

Result

Golive Suport.
Customer HandOver.
Maitenance Methode.

VnResource

Configuration

Prepaire & KickOff

Migrate Data

Training & UAT

Golive & HandOver

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

PHIÊN BẢN ĐÓNG GÓI CHỈ TỪ 1.500.000 Đ/ THÁNG

NHẬN BÁO GIÁ

VNRESOURCE

Tòa nhà VnResource, 41/7 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP HCM

Hotline: 0914 004 800

Email: Contact@Vnresource.vn